Microsoft 365 Education (N)

De fleste av oss er nå godt vant med en digital skolehverdag enten i form av hjemmeundervisning eller bruk av eksempelvis Teams som samhandlingsplattform. Ettersom Teams ble hasteinnført i mange skoler for snart 2 års siden, lærte vi oss brått å jobbe sammen på en annen måte enn tidligere. Vi ser derfor behovet for løsninger som øker brukeropplevelsen og læringsmiljøet. Dette har vi tatt med oss videre og utviklet løsninger som bidrar til at skoleledere, lærere, IT-ansatte og elever kan samhandle effektivt, sikkert og forbedre læringsutbyttet i klasserommet samt spare tid og penger. 

Hjerteknappen

Hjerteknappen skal være en enkel måte for elever og studenter å komme i kontakt med en voksen hvis de har behov for å snakke med noen. Løsningen er utviklet spesielt for skolesektoren og skal bidra til å fange opp elever som har andre utfordringer.

Løsningen er bygget i PowerApp som kan integreres med Teams. En av hoved-ideene med løsningen er å etablere et lavterskeltilbud for elever med utfordringer knyttet til eksempelvis hjemmeundervisning og stengte fritidstilbud og gjøre det enkelt for barn og ungdom å etablere kontakt med Helsesøster, kontaktlærer og psykisk helse personell.

Ta kontakt med oss for å vite mer om hvordan Hjerteknappen kan implementeres hos dere. 

 

Brukerstøtte snarvei

Dette er en personlig app med en egen snarvei/knapp i venstre meny, hvor ansatte og/eller elever enkelt kan komme i kontakt med brukerstøtte og få tilgang til relevante ressurser, brukerveiledninger m.m.

Appen baserer seg på SharePoint, så løsningen kan tilpasses og gjøres til kundens egen løsning. 

 

 

Teams bestillingsløsning

Har dere innført Microsoft Teams men opplever at det er litt ute av kontroll og mangler retningslinjer?


Mange opplevde at antall teams gikk fra 0 til 500 over natten da Teams ble tatt i bruk. Med Teams
bestillingsløsning automatiseres forespørsler og godkjenninger slik at virksomheten beholder kontroll. 

 

Vår Teams bestillingsløsning sikrer mer effektiv og sikker samhandlingen gjennom økt kontroll og oversikt over;

Opprettelse av Teams
Hvem som bestiller nye Teams.
Hvem som godkjenner bestilling av nye Teams.
Hvilke teams bruker kan bestille.

 For å få til en effektiv samhandling bør det være mulig for andre enn IT å opprette og godkjenne nye teams. I løsningen settes det opp tilganger slik at eksempelvis gruppeledere kan godkjenne nye forespørsler


Bestillingsløsningen tilpasses til navnestandard i virksomheten. Ved samhandling utenfor organisasjonen kan Teams som opprettes der eksterne får tilgang tilpasses til gjeldene sikkerhetsregler, Governance og styresett i Teams.  

Digital Grunnmur bygget i M365

Løsningene som vi har beskrevet ovenfor vil kreve at din organisasjon har en godt etablert digital grunnmur bygget i M365. I dette ligger det at lisenser er på plass, Teams er lansert, eller skal lanseres i nær framtid. I tillegg er det en fordel at det er foretatt en hardening av M365 tenant slik at den er sikret så langt det lar seg gjøre mot dataangrep. 

Har dere ikke en godt etablert digital grunnmur kan vi hjelpe til med dette. Det vi vanligvis gjør er å gjennomføre en workshop der vi går igjennom hele M365 miljøet, både dagens og forslag til ny teknisk løsning; 

Active Directory (AD)
Identiteter
Exchange
Teams
SharePoint

Vår digitale grunnmurs workshop resulterer i en rapport med oppdatert løsningsbeskrivelse. Veien videre vil da være å gjennomføre selve løftet til M365 plattformen. Vi bistår gjerne i denne prosessen, både med prosjektledelse, teknisk implementering, migrering og opplæring av både IT personell og sluttbrukere.