Portefølje
Et utvalg av våre leveranser

Her kan du lese om hva vi jobber med og hvilke leveranser vi typisk har. Vi har spesialkompetanse innenfor Microsoft plattformen men vi kan også andre teknologier som vi lager løsninger rundt, eksempelvis innen identitetshåndtering.

Vi starter alle prosjektleveranser med en eller flere workshops sammen med kunden. Slik kartlegger vi dagens miljø, hva som er målbildet og hvordan vi kan gå frem for å lande ønsket løsning. Vår erfaring er at workshops der flere stakeholders er involvert sikrer at prosessen blir godt forankret.  Resultatet fra workshopen er ikke bare et dokument som beskriver dagens miljø og veien videre. Dette er også starten på en reise der dere blir bedre kjent med ny teknologi og hvilke muligheter ny teknologi gir og hvordan din virksomhet kan ta dette i bruk.   

Sikkerhet, automasjon og samhandling er alltid er godt forankret i leveransene vi gjør.

M365 Prosjekt HUB

Med innføring av M365, Teams og en rekke andre nye prosjekt og samhandlingsverktøy har vi sett behov for å effektivisere styring av prosjektporteføljen i ulike virksomheter. Ideen bak løsningen er at all informasjon om et prosjekt skal være tilgjengelig fra ett sted og at det er enkelt å håndtere, automatisere og sikre god styring i en portefølje av prosjekter.  Vi har derfor tatt frem M365 Prosjekt HUB som gjør nettopp dette. Rapportering kjøres ut via Power BI, status og fremdrift oppdateres enkelt fra ett sted og det er full integrasjon med Teams og alle verktøyene som ligger tilgjengelig der.

Det er mulig å implementere løsningen med en generisk prosessflyt, men vi anbefaler å tilpasse prosjektstyringsverktøyet etter bedriftens eksisterende prosjektmetodikk.


Hvilke teknologier tar M365 Prosjekt HUB i bruk?
Løsningen består av SharePoint lister, Apps og Pages. Utgangspunktet for løsningen er å ta i bruk «out of the box» teknologi fra M365 og Azure. I de tilfeller dette ikke er tilstrekkelig kan vi skreddersy ved hjelp av no-code/low-code som JSON, Power Apps og Power Automate.

  • Microsoft Teams
  • Microsoft SharePoint Pages
  • Microsoft SharePoint Lists
  • Microsoft Planner
  • Azure Resource Groups
  • Azure Automation
  • Azure Logic Apps

 

Hvem passer løsningen for?
M365 Prosjekt HUB  passer for alle virksomheter som har mange prosjekter som skal håndteres, for både offentlig og privat sektor. Vi har levert løsningen til blant annet offshore segmentet men den passer like godt til andre bransjer også.

Digital Grunnmur M365

Har dere ikke en godt etablert digital grunnmur kan vi hjelpe til med dette. Det vi vanligvis gjør er å gjennomføre en workshop der vi går igjennom hele M365 miljøet, både dagens og forslag til ny teknisk løsning; 

Active Directory (AD)
Identiteter
Exchange
Teams
SharePoint

Vår digitale grunnmurs workshop resulterer i en rapport med oppdatert løsningsbeskrivelse. Veien videre vil da være å gjennomføre selve løftet til M365 plattformen. Vi bistår gjerne i denne prosessen, både med prosjektledelse, teknisk implementering, migrering og opplæring av både IT personell og sluttbrukere. 

Hjerteknappen

Hjerteknappen skal være en enkel måte for elever og studenter å komme i kontakt med en voksen hvis de har behov for å snakke med noen. Løsningen er utviklet spesielt for skolesektoren og skal bidra til å fange opp elever som har andre utfordringer.

Løsningen er bygget i PowerApp som kan integreres med Teams. En av hoved-ideene med løsningen er å etablere et lavterskeltilbud for elever med utfordringer knyttet til eksempelvis hjemmeundervisning og stengte fritidstilbud og gjøre det enkelt for barn og ungdom å etablere kontakt med Helsesøster, kontaktlærer og psykisk helse personell.

Teams bestillingsløsning

Mange opplevde at antall teams gikk fra 0 til 500 over natten da Teams ble tatt i bruk. Med Teams bestillingsløsning automatiseres forespørsler og godkjenninger slik at virksomheten beholder kontroll. 

Vår Teams bestillingsløsning sikrer mer effektiv og sikker samhandlingen gjennom økt kontroll og oversikt over;

Opprettelse av Teams
Hvem som bestiller nye Teams.
Hvem som godkjenner bestilling av nye Teams.
Hvilke teams bruker kan bestille.

 For å få til en effektiv samhandling bør det være mulig for andre enn IT å opprette og godkjenne nye teams. I løsningen settes det opp tilganger slik at eksempelvis gruppeledere kan godkjenne nye forespørsler

Bestillingsløsningen tilpasses til navnestandard i virksomheten. Ved samhandling utenfor organisasjonen kan Teams som opprettes der eksterne får tilgang tilpasses til gjeldene sikkerhetsregler, Governance og styresett i Teams.