Portefølje
Et utvalg av våre leveranser

Her kan du lese om hva vi jobber med og hvilke leveranser vi typisk har. Vi har spesialkompetanse innenfor Microsoft plattformen men vi kan også andre teknologier som vi lager løsninger rundt, eksempelvis innen identitetshåndtering.

Vi starter alle prosjektleveranser med en eller flere workshops sammen med kunden. Slik kartlegger vi dagens miljø, hva som er målbildet og hvordan vi kan gå frem for å lande ønsket løsning. Vår erfaring er at workshops der flere stakeholders er involvert sikrer at prosessen blir godt forankret.  Resultatet fra workshopen er ikke bare et dokument som beskriver dagens miljø og veien videre. Dette er også starten på en reise der dere blir bedre kjent med ny teknologi og hvilke muligheter ny teknologi gir og hvordan din virksomhet kan ta dette i bruk.   

Sikkerhet, automasjon og samhandling er alltid er godt forankret i leveransene vi gjør.

M365 Prosjekt HUB

Alle virksomheter som har mange prosjekter som skal håndteres, for både offentlig og privat sektor, har et behov for å forbedre styring av sin prosjektportefølje.

Ideen er at all informasjon om et prosjekt skal være tilgjengelig fra ett sted og at det er enkelt å håndtere, automatisere, sikre god styring og søke opp informasjon på tvers av prosjekter.

Microsoft 365 inneholder allerede mange verktøy som kan tas i bruk for å utføre prosjekter. Disse er inkludert i lisensen man allerede betaler for. Verktøyene forbedres av Microsoft i et forrykende tempo og er i bruk og kjent av de fleste i hele verden.

Ulempen er at de ikke er satt sammen i fungerende løsninger som passer hver enkelt kunde. Men Microsoft 365 lisensen inneholder også Power Plattform. Og denne inneholder teknologier for å lage tilpasninger. Det er mulig å lage egne apper og automatisere arbeidsprosesser samt rapportere og analysere data.

Rewired har laget løsninger som tilpasses hver enkelt kunde og baseres på teknologiene i Microsoft 365, Power Platform og Azure.

 

Digital Grunnmur M365

Har dere ikke en godt etablert digital grunnmur kan vi hjelpe til med dette. Det vi vanligvis gjør er å gjennomføre en workshop der vi går igjennom hele M365 miljøet, både dagens og forslag til ny teknisk løsning; 

Active Directory (AD)
Identiteter
Exchange
Teams
SharePoint

Vår digitale grunnmurs workshop resulterer i en rapport med oppdatert løsningsbeskrivelse. Veien videre vil da være å gjennomføre selve løftet til M365 plattformen. Vi bistår gjerne i denne prosessen, både med prosjektledelse, teknisk implementering, migrering og opplæring av både IT personell og sluttbrukere. 

Hjerteknappen

Hjerteknappen skal være en enkel måte for elever og studenter å komme i kontakt med en voksen hvis de har behov for å snakke med noen. Løsningen er utviklet spesielt for skolesektoren og skal bidra til å fange opp elever som har andre utfordringer.

Løsningen er bygget i PowerApp som kan integreres med Teams. En av hoved-ideene med løsningen er å etablere et lavterskeltilbud for elever med utfordringer knyttet til eksempelvis hjemmeundervisning og stengte fritidstilbud og gjøre det enkelt for barn og ungdom å etablere kontakt med Helsesøster, kontaktlærer og psykisk helse personell.

Teams bestillingsløsning

Mange opplevde at antall teams gikk fra 0 til 500 over natten da Teams ble tatt i bruk. Med Teams bestillingsløsning automatiseres forespørsler og godkjenninger slik at virksomheten beholder kontroll. 

Vår Teams bestillingsløsning sikrer mer effektiv og sikker samhandlingen gjennom økt kontroll og oversikt over;

Opprettelse av Teams
Hvem som bestiller nye Teams.
Hvem som godkjenner bestilling av nye Teams.
Hvilke teams bruker kan bestille.

 For å få til en effektiv samhandling bør det være mulig for andre enn IT å opprette og godkjenne nye teams. I løsningen settes det opp tilganger slik at eksempelvis gruppeledere kan godkjenne nye forespørsler

Bestillingsløsningen tilpasses til navnestandard i virksomheten. Ved samhandling utenfor organisasjonen kan Teams som opprettes der eksterne får tilgang tilpasses til gjeldene sikkerhetsregler, Governance og styresett i Teams.